Παραδοτέα

Far far away, behind the word mountains

Δημοσιεύσεις

Παρουσίαση εργασίας στο παγκόσμιο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Γεωδαισίας (International Association of Geodesy – IAG) “Gravity, Geoid and Height Systems 2022 Symposium” που διεξήχθη στις 12-14 Σεπτεμβρίου 2022 στο Austin των ΗΠΑ.

Συγγραφείς: D.A. Natsiopoulos1, E.G. Mamagiannou1, E.A. Tzanou3, A. Triantafyllou1, G.S. Vergos1, I.N. Tziavos1, D. Ramnalis2, V. Polychronos2

1 Εργαστήριο Μελέτης και Εφαρμογών του Πεδίου Βαρύτητας του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών.

2 Geosense,ΙΚΕ

3 Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής  της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Περισσότερα...

  1. Παρουσίαση εργασίας στο παγκόσμιο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Γεωδαισίας (International Association of Geodesy – IAG) “International Symposium on Reference Frames for Applications in Geosciences (REFAG 2022)” που θα διεξαχθεί στις 17-20 Οκτωβρίου 2022 στη Θεσσαλονίκη.

Συγγραφείς: D.A. Natsiopoulos1, E.G. Mamagiannou1, E.A. Tzanou3, A. Triantafyllou1, G.S. Vergos1, I.N. Tziavos1, D. Ramnalis2, V. Polychronos2

 

1 Εργαστήριο Μελέτης και Εφαρμογών του Πεδίου Βαρύτητας του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών.

2 Geosense,ΙΚΕ

3 Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής  της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Περισσότερα...

Natsiopoulos, D.A. et al. (2023). Newly Acquired Gravity Data in Support of the GeoNetGNSS CORS Network in Northern Greece. In: International Association of Geodesy Symposia. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/1345_2023_213

https://link.springer.com/chapter/10.1007/1345_2023_213

Περισσότερα...

Πηγές

Continuously Operating Reference Station (CORS) networks consisting of multiple GNSS systems have been set up and operating in many developed countries. In Turkey, CORS-TR has been operating. The aim of CORS-TR is a fast, correct, and reliable collection of all kinds of geographic data, thus, speeding up the activities of cadastre, assuring organized

Περισσότερα...

Download publication